søndag 1. mai 2016

Gratulerer med dagen

I år faller 1.mai på en søndag. Det fører til at dagen havner enda mer i bakleksa enn den normalt har gjort de 30 siste årene. Det vil si, den har jo vært på søndager før også, men dagen blir mer og mer stillferdig passert. Omtrent som mine fødselsdager, som knapt markeres annet enn på Facebook.


I avisene ser jeg veldig lite artikler om 1.mai. Noe skyldes at fokuset er på den tragiske helikopterulykken i Øygarden, naturlig nok, men litt fokus på 1.mai hadde etter min mening vært på sin plass. Avisene finner tross alt plass til fotballresultatene og kjolene på et ball jeg aldri har hørt om.

Dette bildet fra noe som heter MET-ballet fikk spalteplass i dagnes VG.

Den eneste parolen jeg fant ved et hurtigsøk på nettet, var fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som slo til med "Gi ungen sjansen i arbeidslivet". Og hun gratulerte oss med dagen. Voksent og respektfullt fra en minister fra partiet Høyre. Og en viktig parole.
De som mener det ikke lenger er noe å kjempe for, kunne om ikke annet feiret det som er oppnådd.  Døgnets deling i tre for eksempel, 8 timer arbeid, 8 timer frihet og 8 timer hvile. Eller faglige rettigheter som gjør at arbeidsfolk har virkemidler som forhandlingsrett, organisasjonsfrihet og streikerett. 
Og Arbeidsmiljøloven. Det er historieløst å tro at den hadde kommet uten kampen som venstresiden og organisasjonene har ført. Og det er viktig å fortsatt være på vakt. Det er tegn i tiden som tyder på at en del rettigheter står for fall. TISA/TTIP, som er nesten fraværende i den offentlige debatten her til  lands, utvidet mulighet for midlertidig ansettelse, sosial dumping, todelt arbeidsliv. økende sosiale forskjeller og likestilling mellom kjønnene kampsaker som ennå ikke er vunnet.

Vi har en pågående streik. De som jobber i den næringen med svakest lønnsutvikling, er i streik. Jeg skjønner ikke at noen bebreider dem for dette. Det er noe som skurrer når noen av de aller rikeste i landet er eiere av hoteller. Sammen med dagligvarehandelen, som også henger etter i lønnsutvikling, har hotell og restaurant-bransjen produsert flere av våre høyt profilerte milliardærer. Noe forteller meg da at fordelingen av overskuddet er skjevt fordelt.

Neste år er 1.mai på en mandag. Da får mange en langhelg. La oss håpe at hotell- og restaurantarbeiderne, som neppe kan ta langhelg, da har nærmet seg oss andre i lønnsutvikling. La oss håpe på fint vær denne helgen neste år, slik at vi kan reise til fjells eller til kysten, bo på hotell og gå på restaurant, drikke øl ute i solskinnet og tenke på at de som yter servicen har vunnet en kamp for sine rettigheter.

Gratulerer med dagen, og lykke til videre i kampen alle sammen!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar