onsdag 8. juli 2015

Jeg har skiftet mening, og angrer

Etter et ferieopphold på en av de greske øyer, skrev jeg et innlegg der jeg mente grekerne måtte ta tak. Dette innlegget er et av mine mest leste, og har hatt over 1000 lesere. Det er beklagelig hvis noen mot formodning har latt mitt daværende syn på Hellas farge sin egen oppfatning. Det eneste av det jeg skrev som fortsatt er riktig, er nok greske kelnere sin diskriminerende holdning til norske menn som har passert middagshøyden.


Det har vært mye fokus på lav pensjonsalder. Det viser seg imidlertid at pensjonsalderen er den samme som i Norge, og dette er blant de høyeste i Europa. At noen yrkesgrupper har egne regler er ikke Hellas alene om. I Norge har ballettdansere, militære, politiet og noen andre feminine yrkesgrupper adskillig lavere pensjonsalder enn oss andre.
Dessuten er arbeidsuken lenger enn i de fleste europeiske land. 42 timer i uka er det grekerne må jobbe i 100% stilling. At det er stor arbeidsledighet kommer av politikken og ikke av at grekerne er mer arbeidssky enn andre europeere.

Når det nå er en skjebnetid for Hellas og Europa må politikerne våge å tenke nye tanker. Det er et faktum at av pengene fra de såkalte krisepakkene har bare noen få prosent kommet grekerne tilgode. Resten har gått til å betale renter og avdrag til internasjonale banker.
Samtidig har grekerne tatt nedskjæringer i lønninger og pensjoner i størrelsesorden 20-30%. Nedskjæringene innebærer naturligvis at det blir lavere aktivitet i innenlandsøkonomien, og de vedtatte pakkene innebærer derfor bare at bankene reddes mens krisen i Hellas forsterkes.

Gjeldnedskriving er derfor eneste gangbare vei. La bankene stå til ansvar og ta tap. De var selv skyld i den finansielle krisa som gjorde at problemene i Hellas eskalerte. Hellas var ikke ille ute før 2008, og økonomien var i vekst.

Hellas vil aldri kunne betale sin gjeld. Det vil nok heller ikke USA. Eller Tyskland for den del. Er faktisk i tvil om Norge vil kunne klare det. Til det er befolkningen altfor forgjeldet, vi ville ikke blitt gjeldfri om oljefondet hadde blitt brukt til å slette personlig gjeld...

Det må derfor tenkes noen store tanker tror jeg. En plan tilsvarende det USA la for Europa etter 2.verdenskrig med Marshallplanen. Slett gjeld og stimuler økonomien i Hellas. Bare slik kan EU og euroen reddes. Tror jeg.

Men jeg er ikke opptatt av at det viktigste er å redde bankene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar