mandag 9. november 2015

43,8 milliarder skal de militære bruke i 2016. Slike summer bør brukes fornuftig.

Jeg skriver uhyre sjelden om ting jeg har rede på. Skulle jeg gjort det, ville det ikke blitt skrevet mange ord fra undertegnedes side. Ikke hadde det kommet mye ord fra min munn heller om jeg var begrenset til emner jeg kan noe særlig om.

Årsaken til at jeg starter med å klargjøre mine begrensninger, er at jeg skal skrive litt om Forsvaret. Og mange vet at jeg har tilbrakt noen år i uniform, noen har til og med sett meg både som rittmester og major. Noen kunne derfor finne på å tro at jeg har stålkontroll. Slik er det definitivt ikke.

Takket være brukbar fysikk, kraftig stemme og en anelse pedagogiske evner, var jeg ingen dårlig offiser. Men jeg var ingen mann for de store tanker og anledninger. Med andre ord har jeg ikke bedre forutsetninger for å mene noe om militærvesenet, enn en hvilken som helst samfunnsborger i dette landet.

Litt sånn så vi ut i gamle dager. Men vi var mange.

Slik var det også med svært mange av mine jevnaldrende kolleger. Men noen av disse forble i systemet, som vi kalte det. Og disse er nå dagens generaler, eller dagens pensjonerte generaler. Det er disse som legger føringer for hvilket forsvar vi skal ha i årene fremover, og hvordan 43,8 milliarder kroner skal brukes opp i 2016 for å sikre fred og trygghet for landet vårt.

Enkelte av dem hevder at dette ikke rekker til å forsvare en bydel i Oslo. Hvis så er tilfelle, må pengene på et eller annet vis bli borte til andre formål.

Omtrent slik ser våre fåtallige soldater ut i dag
I min tid, som var under den kalde krigen, var forsvaret når det ble satt på krigsfot, flere hundre tusen mann. Nesten 70% av mennene avtjente verneplikten, og de var vernepliktige i 25 år. Rask hoderegning tilsier at dette utgjør nesten 500 tusen mann. Dagens forsvarsbudsjett tilsier at det kunne vært brukt nesten 100 tusen kroner pr mann pr år om vi hadde fortsatt på det viset vi drev den gangen.  Det måtte da gått an å bli noenlunde brukbare soldater for den summen?

Prisen på forsvarsmateriell har steget mer enn den generelle prisstigningen hevder generalene.
Da jeg var soldat, var jeg marginalt bedre utstyrt enn gutta på skauen under 2.verdenskrig. Men vi lærte oss å bruke utstyret slik at vi overlevde de fleste av naturens luner. Jeg frøs en hel del, og selv om jeg etter tiden min i militæret har vært mere ute enn da jeg var der, har jeg knapt frosset etterpå. Men det koster.

Og der ligger noe av problemet i dag. Vi kompenserte for manglende utstyr med trening og ferdigheter. I dag gjør Forsvaret som meg, kjøper det beste utstyret. Dessuten er dagens generasjon senioroffiserer første generasjon som på det private plan har gått for det beste. De sliter ikke ut mobiltelefonen, men kjøper ny når det kommer ny modell. Og de forsøker å gjennomføre det samme når det kommer til forsvarsmateriell.


Nato har som mål at medlemslandene skal bruke 2% av brutto nasjonalprodukt på sitt forsvar. Vi bruker ca 1,6% og offiserene er misfornøyde.

Noen av dem har jeg sett på sosiale medier vise til Latvia, som oppfyller målet til Nato. Latvia har et brutto nasjonalprodukt pr innbygger som er 1/3 av vårt. 2% av 30000 er 600, 1,6% av 90000 er 1440. (Bare eksempel) Vi bruker altså mer enn dobbelt så mye pr innbygger som Latvia. I tillegg er det nok andre offentlige tjenester som er bedre her enn der.

68 milliarder skal vi bruke på 52 slike. Som kan skytes ned...
Det finnes ikke noe land i verden som har råd til det forsvaret generalene i Norge ønsker seg

Nylig var jeg på omvisning i et nedlagt kystfort. Fortet var ett av tre som ble bygget på 80-tallet til den nette sum av en milliard hver. De to andre var støpt igjen, dette var fredet av riksantikvaren. På spørsmål fra meg om fortet enkelt kunne gjøres operativt igjen ved behov, fikk jeg til svar at det var for gammeldags. Det fantes nå våpen som kunne slå det ut, noe det ikke gjorde i 1985. Vi snakker her om en 30 meter høy betongkonstruksjon som ligger inne i fjellet hvilende på gummiklosser og som er nærmest selvforsynt med sågar luft som vann. For dere som kjenner begrepet er den ABC-sikker. Men siden det finnes våpen som kan slå den ut, er det altså uaktuellt å ta den i bruk igjen.

Med den tankegangen er det vel bortkastet å bruke 68 milliarder for å kjøpe nye jagerfly? For det finnes vel våpen som kan slå dem ut?
Dette er for gammeldags til å kunne tas i bruk igjen, (Fra Meløyvær Fort)

Dette er bare noen tanker og eksempler om et forsvar som ser ut til å kjempe for å berettige sin eksistens. Enhver høyere offiser bør være i stand til å plukke det jeg skriver fra hverandre.

Da den kalde krigen tok slutt, grep forsvaret begjærlig tak i  internasjonale operasjoner. Nå har folk flest sett at dette ikke var bare bra, og at det koster mer enn det smaker. Resultatene er vel også høyst diskutable. Derfor kom nok Putins mer agressive holdning som manna fra himmelen. Nå må vi omstrukturere hele forsvaret igjen. Flytte nordover, indre Troms skal igjen bli satsningsområde. I andre områder trenger vi ikke engang heimevern.
Jeg er tilhenger av et hensiktsmessig forsvar. Men nå syns jeg det er på ville veier.

Og jeg kan ikke forstå at Meløyvær fort er ubrukelig.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar