torsdag 17. desember 2015

Hvis du syns at jeg er en radd(iss), er du et rass(høl)

Det er en tydelig polarisering i debatten som foregår på sosiale medier og i avisenes kommentarfelter. Og behovet for å sette folk båser, beskrive dem med hersketeknikkvennlige navn og generalisere ser ut til å være stort.

Radd og rass er nye navn som sprer seg godt nå.

Radd er utledet av raddis, og jeg mener bestemt at det er en aktiv nettdebattant fra Vestlandet ved navn Fromeide, som har lansert det. Så aktiv som vedkommende er, er det nok praktisk å forkorte med et par bokstaver. Kanskje er heller ikke Fromeide helt stø på touch-metoden for å skrive på QWERTY-tastatur og da er enhver forenkling velkommen. Også for meg, selv om jeg skriver etter beste evne og bare kan skylde på slurv og manglende evne til å skrive bedre for stavefeil og språklige blemmer.

Raddis er en gammel betegnelse fra 1970-tallet. En raddis var en radikal person, helst fra m-l bevegelsen eller ytterste venstre i SV. Kanskje oppsto begrepet raddis allerede på SF og SUF sin tid på 60-tallet.
Radd eller rass? Noen vil nok hevde begge deler

Ingen som kjenner meg fra 70-- og 80-tallet i forrige årtusen, ville den gangen kalt meg en raddis. Imidlertid tenkte jeg ikke vesensforskjellig den gangen fra det jeg gjør nå, saken er at svært mange andre har beveget seg i retning rassen. Jeg er stolt av å tenke noenlunde likt, upåvirket av nye strømninger. Slik er det også med Kåre Willoch som bidrosterkt  til at raddissen forsvant som begrep, men som så 30 år senere blir anklaget for å være en raddiss.

Da Kåre Willoch overtok etter Gro Harlem Brundtland i 1981 og det ble tilnærmet frislipp på kreditt oppsto begrepet soss og frik. Og da var det først og fremst hvordan du kledde deg og oppførte deg som satte deg i en av de to båsene. Hadde du litt for fin jakke var du soss, brukte du samme jakke når den var utslitt var du frik. Meget nedsettende kunne frikere bli betegnet som raddisser. Men begrepet raddiss var på vei ut.

Inntil det ble tatt frem igjen en stund ut i Jens Stoltenberg sin 8 år lange statsministerperiode. Da fikk etterhvert som velstanden steg i rekordfart, sosialistene skylden for alt det var mulig å være misfornøyd  med. Og det nedsettende ordet raddiss tatt i bruk igjen. Nå er det da forkortet til radd.

Radden er en person som tror på likeverd mellom raser og kjønn. Radden tror på den norske modellen for velferd. Radden forstår at mennesker er ulike, og tar avstand fra mye av egoismen. Dessuten tror han menneskelig aktivitet påvirker miljøet.
Noen tror og mener bestemt at radden har et slags sugerør ned i statskassa.

Rassen har også en lang historie, kanskje lenger enn radden. Men navnet brukt slik som nå, er nytt.
Rassen er et rasshøl, men i respekt for endetarmsåpningen, forkortes det til rass. En rass, rassen osv.
Dessuten er mange rasser rasister, og navnet fyller dermed mange bruksområder.

Ettersom polariseringen øker, er det ikke mange midt i mellom. Engasjerte mennesker er enten rass eller radd.

Og jeg vil heller være en raddiss enn et rasshøl.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar