onsdag 16. mai 2018

Gratulerer med dagen i morgen.

Husk at det er grunnloven vi feirer 17.mai


Håkenstadvisa

Gir du en Betler en stykke brød,
da er det ofte med Spott besudlet.
Du ønsker gjerne at han var død,
og rent utfeid han var av Landet.
Nei, før de Hunde
et Stykke unde,
enn over Trængende dig miskunde
din Mammonist!

Du knuger gjerne den Ringe ned,
din Magt du bruger til eget beste.
All Hjærteløshed i Hjelpens Sted
du ønsket sikkert med Frud at feste.
Med falske Vegter
og store Indtekter
med Bedrageri du dig bemægter
av Armodsgods.

Dine Børn du lærer den samme Kunst,
i Gudsfrygt du dem ei oppdrage
Guds Ord Og Lærdom er slett omsnutt,
i Banden, Sværgen de må tiltage.
Bedrag og Rænker
som du optenker
det er den Arvelodd du dem skjenker,
det vises godt!

Når du engang udav Verden går,
og Sjælen skal udav Kroppen fare.
Da Satan færdig ved Døren står,
skal bringe dig ind i Helvetes Skare.
Hvor du skal lide 
all Ve og Kvide,
de sorte Djevle dit Kjød skal slide
på bjørnevis!

Gud, giv de Fattige daglige Brød,
og lad ham ikke for Ophold sukke.
Og så omsider en salig Død,
og Ærens Rige for ham oplukke.


Denne visa ble skrevet om bonden som var symbolet på den norske bonden for Henrik Wergeland. Ole Haagenstad satt flere perioder på Stortinget. Denne bonden i Vågå fikk bygd vei over Slådalen til Lesja og over Vågåruste til Sel. Han så bare den norske selveiende bonde som verdifull, alle andre betød ingenting. 
Husmennene hans svolt ihjel mens han hadde store matlager på stabburet. 
På tinget satt han i nærmere 30 år, alltid i bygdebunad og han var nøye på å bruke dialekta. 

Et slikt pompøst rasshøl kunne fort kommet seg opp og frem i dag også.

Det vites ikke om den godeste Henrik rakk å finne nytt symbol på det norske, men husk at det vi tror er det norske ikke alltid er noe å slå seg på brystet for.

Gratulerer med dagen i morgen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar