søndag 4. mai 2014

Jeg lærer meg å tenke igjen

Det er nå omtrent 50 år siden jeg skrev min første stil, ihverfall nesten. Den gangen lærte vi oss en rimelig rigid måte å legge opp arbeidet på. Først skulle vi lage en disposisjon med innledning, innhold m/underpunkter og avslutning. Deretter skrev vi en kladd, før vi førte denne sirlig inn i boka som ble levert læreren. Var det riktig bra, kunne det hende at læreren leste stilen din høyt for klassen. Hvilket kunne være både flaut og litt fint.

Problemet jeg ser i ettertid, eller rettere har lært å se, er at vi ble opplært til å tenke linært. Noe som ifølge de som forstår seg på det, bremser kreativiteten. Dagens unge blir opplært til å tenke ikke-linært. Dette lærer de delvis gjennom å lage tankekart.

Her setter man emnet i sentrum av arket, og skriver ned i stikkordsform alt man forbinder med dette rundt omkring på arket. Er du litt avansert bygger du videre på stikkordene du kommer på, du bruker farger og tegninger.
Etterhvert har det kommet digitale verktøy for å lage slike også, men heldigvis er det fortsatt slik at de fleste pedagoger ser en sammenheng mellom det å bruke hånden kreativt til å skrive og tegne og det å tenke frie tanker. For frie tanker er litt av idéen bak, du skal sortere tankene før du skriver dem ned. Dessuten er mange av tankekart-programmene slik utformet at de automatisk foreslår en disposisjon for deg, de tvinger deg over i et linært tankesett igjen.

Selv laget jeg mitt første tankekart i dag. Naturligvis er det noen som har utformet regler for dette også:

  1. Sette ordet eller begrepet du vil undersøke i midten.
  2. Bruke arket på langs.
  3. Bruke aktive ord, ikke skrive setninger.
  4. Bruke tegninger, selv enkle og primitive for å aktivisere mer av sansene
  5. Bruke farger, for enten å kode forskjellige deler av inormasjonen (f.eks. gult for viktig, rødt for straks, blått for kan vente) eller som et dekorativt element, for å gjøre sidene vakrere.
  6. Bruke trykte bokstaver, både fordi det øker sjansen for at teksten er leselig når vender tilbake til "kartet" etter en tid, og fordi hjernen leser trykte bokstaver annerledes enn løkkeskrift.

For å være litt rebelsk, brøt jeg litt med disse reglene. For nå har jeg bestemt meg for å ikke være låst av regler, jeg skal bli et frittenkende og frittalende menneske!


Her er mitt første tankekart:

Innlegget jeg skriver ut fra dette tankekartet, vil komme en av de nærmeste dagene. Det jeg imidlertid allerede under utarbeidelsen av tankekartet mitt har funnet ut, er at de unge nå lærer mer og riktigere enn vi gjorde.


Så jeg er definitivt gammel og på svært mange måter utdatert, men jeg prøver å henge med så godt jeg kan.


Jeg distanseres, men ikke i foruroligende tempo.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar