tirsdag 16. juli 2013

MDG, en diagnose?

For oss som til daglig arbeider med den oppvoksende slekt kan forkortelsen fort forveksles med rekken av ulike diagnoser som dessverre rammer en del barn og unge.

Og enkelte vil nok hevde at jeg har en diagnose når jeg bekjenner at jeg heller mest til å gi min stemme til Miljøpartiet De Grønne ved høstens valg. For det er dette partiet som eier forkortelsen MDG.

MDG er en del av en sterkt voksende global bevegelse. I Sverige er for eksempel søsterpartiet, Miljöpartiet De Gröna tredje største parti i Riksdagen. Og internasjonalt kjente Eva Joly har gjort det stort i fransk politikk.

Hvorfor er jeg så i ferd med å bestemme meg for å stemme på dem?

Først og fremst fordi partiet er det eneste som representerer noe nytt og visjonært. De vil vri vår tenkning over fra at økonomisk vekst og meningsløst forbruk er det eneste saliggjørende til at utviklingen må være bærekraftig og i økologisk balanse. Jeg tror ikke lenger på evig vekst på en klode med en gitt mengde ressurser. Det blir som å ha et fullt kjøleskap og tro at det blir fullere jo mer du spiser.

Satsingsområdene til MDG

Hvis du leser partiprogrammet vil du finne at partiet henter standpunkter fra begge blokkene i norsk politikk. Mange tror partiet hører hjemme langt til venstre, men dette er feil. Derfor passer det også meg så godt, jeg som har stemt på de fleste partier uten å helt trives 100% med noen av dem. Fordi de etterhvert totalt mangler visjoner utover neste fire år.

-Vi står overfor alvorlige trusler mot mangfoldet av liv på jorda og dermed også vårt eget livsgrunnlag. Menneskelig aktivitet legger beslag på store deler av verdens areal og er i ferd med å utløse irreversible klimaendringer. Utviklingen truer fred, velferd, liv og helse, så vel som naturens balanse. Økologien – læren om samspillet i naturen – forteller oss at vi blir mer sårbare jo flere mennesker vi er, og jo større forbruk hver og en av oss har. Teknologiske fremskritt kan i noen grad veie opp for dette. Det er likevel nødvendig å kombinere teknologisk utvikling med redusert forbruk og stabilisering av folketallet gjennom fokus på utdanning, rettferdig fordeling og trygge levekår. 

Ovenstående er hentet fra prinsippprogrammet. Her settes økologien i førersetet. Og så er ikke partiet "verdensmestere". De har en ydmyk holdning til kunnskap og andre standpunkter enn sine egne som jeg savner hos de andre partiene. Se siste avsnitt i prinsippprogrammet:


-Miljøpartiet De Grønne erkjenner at vi ikke innehar komplette løsninger på alle utfordringene vi står overfor. Vi inntar derfor en ydmyk og lyttende holdning overfor såvel fagkompetanse og sivilsamfunnet – som den internasjonale miljø-, freds- og solidaritetsbevegelsen – slik at vår politikk stadig kan utvikles i møte med ny innsikt og forståelse. 

Dessuten inntar de ikke bastante standpunkter i alle mulige småsaker som andre partier løfter til gigantiske problemsaker. De har en visjon og et mål, alle saker som må løses underveis ses i sammenheng med dette.

Rasmus Hansson, den som er nærmest å komme på Stortinget fra MDG. Når andre partier har debatt med ham, unngår de de viktige spørsmål med betydning for fremtiden. I stedet utfordrer de ham på småsaker der partiet ikke har inntatt en bombastisk mening.


Noen vil hevde at en stemme til MDG er bortkastet. Husk at vi har ordningen med sperregrense og utjevningsmandater. På enkelte meningsmålinger er MDG nå vårt fjerde største parti, bare slått av Høyre, FrP og AP. De andre partiene slåss omkring sperregrensen. Så selv om min stemme kanskje ikke får inn representant fra mitt fylke, vil den kanskje bidra til at partiet kommer over sperregrensen og er med i kampen om utjevningsmandater.


Hadde det vært valg i dag hadde jeg stemt MDG.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar