torsdag 14. november 2013

Hva gjør egentlig alle stats- og kommuneansatte?

Offentlig sektor er stor i Norge. Jeg tilhører den selv. Allikevel forstår jeg ikke helt hva alle gjør. Dessuten ser det for meg ut som at alle innsparinger skjer hos de som arbeider inn mot kunden, altså folket.

Ikke misforstå, jeg er en tilhenger av byråkratiet. Byråkratiet skal sørge for at alle får lik behandling. Ved at flere er involvert i beslutninger som skal taes, blir det vanskeligere å oppnå særfordeler.

Men trengs det så mange? For mange år siden var jeg innleid som konsulent i en kommune med 800 innbyggere. Denne kommunen hadde 120 ansatte. La oss si at de hadde 100 elever i grunnskolen. Selv med god lærertetthet blir det bare 15 lærere pluss kanskje 10 i barnehagene. Så er det antagelig en pleie- og omsorgsetat med ca 30 personer ansatt. Uteseksjonen sysselsatte neppe mer enn 15-20. La oss plusse på 15 renholdere. Alle de jeg hittil har nevnt har jeg et begrep om hva gjør.
Men fortsatt er det ca 35 som driver kommunale tjenester, og storparten av disse sitter i kommuneadministrasjonen. Hva gjør alle disse?
Jeg skjønner at de må ha noen, men 35?
Når noe er viktig å få gjort, leies det inn eksterne konsulenter.

Denne kommunen er spesiell, men andre kommuner er like bak i antall ansatte pr innbygger. Og det som slår meg er at når det skal spares er det nesten alltid  de som jobber med de yngste og de eldste som må ta belastningen. Det kan bare bety at de som sitter i administrasjonen har veldig viktige oppgaver. Dessverre for dem, vet ikke jeg og mange med meg hva alle disse gjør. Det eneste jeg vet er at de har det travelt. Kan noen opplyse meg?
Kanskje bruker noen av dem denne http://svadagenerator.no. Og så kan de sende en mail til noen av de andre i administrasjonen som skal prøve å tyde setninger av typen "Under forutsetning av en bærekraftig implementering iverksettes kompetansehevingen på tvers av konsekvensaspektet". Uforståelig for de av oss som ikke bruker slikt språk, kanskje er også dette noe overdrevet, men språket i forvaltningen er noe i nærheten.

Eller er de kanskje ikke oppmerksom på at det finnes en sånn svadagenerator? Kanskje kan vi spare en del kommune- og statsansatte ved å bruke slike muligheter mer aktivt?

Så langt vet jeg altså ikke helt hva de gjør. Jeg prøver imidlertid å bidra til redusere behovet for ansatte i byråkratiet ved å gjøre dem oppmerksom på hvilke hjelpemidler som finnes.

Og så lenge jeg ikke vet hva de gjør eller skal gjøre, har jeg ikke noe bedre forslag.


1 kommentar: