tirsdag 29. april 2014

Du får det regnestykket du ønsker, og med det resultatet som passer deg best

På min tur fra Oppdal til Trondheim i dag, slo det meg nok en gang hvor godt politiske virkemidler kan virke, og at når de er gode nok, ja så virker de nesten for godt. Reaksjonene fra folket når politikken virker litt for godt, er ganske enstemmig. Ihvertfall fra de som snakker med store bokstaver. Udugelige politikere som ikke forstår noe som helst, svikere, løgnere og det som mye verre er, er vanlige karakteristikker.
Typisk parkering i Trondheim; el-bilene er snart i flertall

Det er vanskelig å ikke legge merke til hvordan tettheten av elektriske biler har steget voldsomt det siste halve året. Politiske virkemidler som avgiftsfritak, bompengefritak og adgang til kollektivfeltene har sammen med utviklingen av bilene gjort at folk går over til å kjøpe slike biler. Biler som over en femårsperiode har forvandret seg fra stakkarslige Buddy's til ytelsesmaskiner som Tesla. Og med sistnevnte har misunnelsen slått inn hos dem med annlegg for det, og det er mange.

Uvitenheten er stor hos nesten alle, og endel av oss lurer litt på hva som egentlig er best for miljø og klima. For la oss først slå fast at miljø og klima i denne sammenhengen er to forskjellige ting. Enklest sett dreier klima seg om utslipp av karbondioksyd, CO2, mens miljø handler om lokale utslipp av NOX eller partikkelutslipp. Jada, jeg vet at det handler om mye mer, men dette er ingen vitenskapelig avhandling, det er bare en uvitende sitt forsøk på å forenkle og forstå.

Elektriske biler har null i lokale utslipp. Det gjør dem suverene i byene der trafikken er tettest. Og det er der det er flest elektiske biler. Så allerede der har politikerne lyktes, etter å ha feilet litt da de for noen år siden la om avgiftene slik at dieselbiler ble lønnsomme.

For dieselbiler har høye lokale utslipp, men små utslipp av CO2 og er dermed mer skånsomme med klimaet.

Bensinbiler slipper ut mye mindre lokalt enn dieselbiler, de er rett og slett mer hensynsfulle overfor oss som skal puste inn luften ved siden av dem. Men de slipper ut mer CO2 enn dieselbiler. 30-40% mer faktisk.

Et sted imellom disse kommer forskjellige former for hybridbiler, som prøver å være gode på alt. Uten helt å være best på noe som helst.

For elektriske biler spiller det stor rolle hvor strømmen kommer fra. Er det såkalt ren, fornybar kraft, eller kommer den fra et kraftverk som bruker fossilt brensel som kull eller gass, eller kanskje er det rett og slett atomkraft?

Oppsummeringen kan fort bli slik:
For oss som lever her og nå er det mest positivt om de fleste kjører elektrisk, de som ikke kan dette pga av rekkevidde kjører bensin eller bensinhybrider.
For de som kommer etter oss, altså de som fødes i disse tider, vil det være bedre om flere kjører diesel eller dieselhybrider. Ihvertfall hvis den "rene elektrisiteten" vi kunne brukt til elektriske biler istedet blir i solgt til erstatning for elektrisitet produsert på et kullkraftverk.

Noe av problemet er jo at det verden trenger er energi. Det hjelper lite å sette inn sparedusj og sparepærer hvis vi lader Tesla'n i garasjen. Derfor vil en bil med fire fem hundre hestekrefter aldri bli klima og miljøvennlig. Den opprinnelige Buddy'n var nok det, kanskje også Nissan leaf og lignenede kjøretøyer, men aldri en Tesla.

Men det skal Tesla ha, de har gjort mye for at teknologien skal gi oss bedre biler etterhvert. Akkurat slik motorsporten, sportsbil- og luksusbilprodusentene har gjort før. Og kanskje har politikere og byråkrater lært litt mer om hvordan de kan legge føringer som gjør at forbrukerne handler i riktig retning. Reguleringene de kommer med kan alltid vise seg å inneha noen utilsiktede virkninger. Vi som er godt voksne husker godt alle Porschene som ble reistrert som varebiler på 1980-tallet.

Politikerne må av og til gjøre om på sine vedtak. Og det forårsaker alltid at noen taper og noen vinner. Denne karen fikk lite medfølelse i kommentarfeltet. Naturlig nok, har du råd til å bruke over 800 000 på bil, trenger du ikke selge hus og bil fordi ferga koster deg 5000 i måneden. Da selger du bilen, kjøper en el-bil til 250 000 og har en halv million å kjøre ferge for. Skattefradrag betaler 28% av fergekostnadene, dermed blir det rundt 3600 i måneden. Først etter 15 år koster det altså mer enn å kjøre Tesla, og ordningen han regnet på da han kjøpte bilen gjelder bare til 2017... 

Regnestykkene som skal til er kompliserte. Når vi begynner å beregne klimapåvirkningen både på produksjon, bruk og resirkulering av biler, blir det mange parametre å ta hensyn til. Og du får stort sett det svaret du ønsker. Med alle kjente parametre tatt i bruk vil du foreksempel måtte kjøre 150000 km i Tesla før den er like klima- og miljøvennlig som en BMW 525 turbodiesel. Etter denne kjørelengden er Tesla'n omsider mer gunstig for miljø og klima. BMW'n er heller ingen stor miljøbil, om det overhodet finnes noen.

Jeg tror min mor og min tante er av de mest miljø- og klimavennlige med sitt valg av fremkomstmiddel. Begge kjører Toyota Yaris, den ene har en diesel som nesten ikke bruker diesel, den andre har en bensinhybrid som nesten ikke slipper ut lokalt. Begge er lette og nøkterne biler som setter et lite økologisk avtrykk. Men som med de fleste andre, det var ikke derfor de kjøpte akkurat denne bilen.

Selv sparer jeg minst 2500 kr hver måned etter at skiftet ut Land Rover'n med en Lexus hybrid. Og det er den måten en må styre folk på. Utslipp og lokal forurensing må koste såpass at folk tar det med i beregningen.
Hvilken bil er mest klima- og miljøvennlig av Tesla'n i forgrunnen og min mors Yaris bak? Totalt sett tror jeg mor vinner den kampen...

Så får vi se hvilke regnestykker vi får i fremtiden. Når jeg skal begynne å regne watt, kilowatt, joule, newtonmeter, hestekrefter, CO2 osv, stokker det seg lett for en ikke-matematiker. Tesla bruker foreksempel ca 2,5 kwh/10 km. Yaris'n til mor bruker under tilsvarende forhold 0,35 l diesel. Diesel har 10,7 kwh energi pr liter. Dvs at Yaris'n bruker bortimot 50% mer energi enn Tesla'n. Det kommer av at en elekrisk motor er mer energieffektiv enn en forbrenningsmotor. Allikevel tror jeg du må kjøre 300 000 km med Tesla'n før den får mindre økologisk avtrykk enn Yaris'n.

Men alt dette blir for vanskelig å regne ut for meg. Men politikerne har så mye fagfolk å rådføre seg med, at det bør være mulig å legge fornuftige føringer på oss forbrukere. Litt betenkt er jeg allikevel, Siv Jensen gjorde et stort nummer av hun gav meg 200 kr i skattelette, men at hun samtidig la på 14 øre på bensinprisen nevnte hun ikke. Totalt sett går det opp i opp. Staten får inn det samme, mens jeg må bruke skatteletten på bensin.

Jeg er like glad, helt til en eller annen tosk fortsatt skylder på Kristin Halvorsen for høye drivstoffpriser!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar