søndag 17. mars 2013

Jeg liker ikke Senterpartiet

Dette blir det første i en serie der mitt syn på de politiske partier blir belyst. Jeg har ved flere anledninger blitt spurt hvor jeg hører hjemm politisk, og her kan ihvertfall disse bli litt klokere. Kanskje jeg selv også blir litt klokere når jeg tenker igjennom de forskjellige alternativene, og prøver å uttrykke min oppfatning av partiene med ord. At det ble Senterpartiet som kommer først beror i sin helhet på tilfeldigheter. Men jeg er glad det er slutt på bygdefestene, for om jeg hadde forvillet meg på en slik, ville jeg fått bank etter mine synspunkter som fremkommer her.

Jeg har avgitt stemme ved samtlige kommune- og stortingsvalg som har vært avholdt etter at jeg fikk stemmerett for 36 år siden. Og ved flere anledninger har min stemme gått til Senterpartiet. Jeg har til og med blitt spurt om å stå på partiets liste ved et kommunestyrevalg. Ettersom jeg ikke har vært medlem, hverken av Senterpartiet eller andre politiske partier, har jeg sagt nei. Også til de to andre som har spurt.

Øverst på næringspyramiden
Senterpartiet står for mye av det jeg er opptatt av. Jordvern, opprettholdelse av norsk matproduksjon, motvirke avfolkningen av landsbygda, samt at jeg tidligere var enig i partiets EU-standpunkt. Dessuten har partiet fostret mange gode ordførere gjennom tidene.

Denne skal utryddes i Norge. Sverige får ta seg av dem.
Det er veien mot målet jeg misliker. Mer konservativt, snevert og proteksjonistisk parti finner du ikke. Alt de ikke liker skal utryddes. Rovdyr har ikke livets rett, mennesket er på toppen av næringspyramiden og skal ikke ta hensyn til andre levende veseners behov. I ytterste konsekvens er det etter mange senterparti-folk's mening den norske bonden som står øverst. Vi andre skal tjene ham som leilendinger. For å nå dit tar vi alle midler i bruk.

Ulven skal utryddes, det samme med jerv, ørn, gaupe og bjørn. Andre land får værsågod ta på seg ansvaret for artsmangfoldet for de arter som ikke gavner den norske bonden.

For å opprettholde bosettingen i distriktene taes alle næringer i bruk.
Pelsdyrnæringen, som er en totalt unyttig næring, må for all del få drive uten særlig hensyn til dyrevelferden.
Verneområdene våre må legges til rette for næringsinteresser som snøscooterkjøring, ATV-kjøring, hyttebygging osv. Bare grunneierne tjener penger.
Oljeutvinning utenfor Lofoten og i Polhavet må utnyttes maksimalt og så fort som mulig slik at vi ikke risikerer dårligere pris i fremtiden. Hugo Chavez hadde en mer fornuftig oljepolitikk.
Hele landet skal altså taes i bruk, vi som mener noe annet er tullinger som ikke hører til her. I likhet med ulv, jerv, bjørn og gaupe.
Det kommunale selvstyre er hellig. Ingen sentrale lover og reguleringer skal få lov til å bestemme hvordan kommunene skal forvaltes.
Slik skal vi bli rike, men bare vi
Vi skal for enhver pris holde oss utenfor internasjonalt samarbeid som ikke gavner oss selv. Vi bruker importrestriksjoner og toll for å beskytte norsk matproduksjon på land, mens vi reagerer med forferdelse over at andre land kan finne på det samme med norsk fisk.

Noe av dette er naturligvis satt på spissen. Jeg er forsåvidt enig i mye av målsettingen tl Senterpartiet. Men er sterkt uenig i veien mot målet.

Senterpartiet får ikke min stemme ved neste valg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar