fredag 17. mai 2013

Dei apokryfe strofane

I dag skriv eg nynorsk. Trur eg. Eg tykkjer det passar betre i dag. Og kva er då betre enn å taka fram dei apokryfe (gjømde) strofane frå diktet Millom bakkar og berg av Ivar Aasen. Dei syner at Ivar Aasen var langt framme og allereie i 1863 såg den norske folkesjela. 

Sud um Havet han stundom laut skrida. 
Der var Rikdom paa Benkjer og Bord; 
men kring um saag han Trældomen kvida, 
og so vende han atter mot nord.

Lat no andre om Storleiken kivast, 
lat deim bragla med Rikdom og Høgd! 
Millom Kaksar eg litet kann trivast, 
millom Jamningar helst er eg nøgd.
Gratulerer med dagen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar