søndag 20. oktober 2013

Er du eller kjenner du kanskje noen som er en hanrei?

Kanskje er du det selv, og vi kjenner nok alle noen som er det. Det blir rett og slett fler og fler hanreier. Dog er vi enslige menn forskånet fra å bli det.

Ordet hanrei er et av mange ord som etterhvert forsvinner fra språket vårt. Mange, meg selv inkludert, vet ikke hva ordet egentlig betyr. Av og til støter du imidlertid på ordet, men det er sjelden viktig nok til at vi undersøker betydningen. Jeg har stort sett troddat det var en negativt ladet betegnelse på en mann som kanskje holdt seg med mange kvinner. Og så feil kan man altså ta. Du bør aldri si til en kvinne at mannen hennes er en hanrei. For da forteller du henne at hun er utro.

Mye rart kan nok sies om denne karen, men noen hanrei er han ikke!
En hanrei er rett og slett en bedratt ektemann. En mann som ikke har seksuell omgang med sin kone, mens konen på sin side har omgang med andre.

Opprinnelsen til ordet er mer innfløkt. Det er et gammelt tysk ord, hahnrei eller hahnreh. For å skille kastrerte haner fra de andre hanene i hønseflokken skar man sporene av dem og festet dem i kammen, der de vokste fast og dannet et slagshorn. Derav kommer kanskje også uttrykk som å sette horn på en og ha et horn i pannen. Og det kan jo også i noen tilfeller brukes i forbindelse med bedratte ektemenn.

Opprinnelig kan en derfor tenke seg at ordet ble brukt om menn som ikke var i stand til å ha seksuell omgang, altså var impotente. Men det er i tilfelle en foreldet betydning av ordet.

Derfor har jeg rett når jeg hevder at enslige menn ikke kan være hanreier.

For jeg syns ikke det er noe godt ord. Nesten ingen forstår det lenger, og det høres ikke bra ut.

Så jeg setter det sammen med de andre ordene jeg aldri bruker.

I klassen med faen, jævlig, kos og deilig. De ordene bruker jeg heller ikke.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar